شیوه های پرداخت

 پرداخت از طریق درگاه اینترنتی

 – پرداخت با کارت بانکی در محل تحویل

  – پرداخت نقدی در محل تحویل