حریم خصوصی

کالازون کلیه اطلاعات مشتریان و کاربران را در جهت حفظ امنیت شخصی و کسب و کار طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران نگهداری و ازپخش آن جلوگیری می نماید و حریم خصوصی ناربران را محفوظ می شمارد.