شرایط و قوانین

قوانین

کلیه اصول و رویه‏‌های عرضه کالا و خدمات سایت کالازون منطبق با قوانین تجارت و کسب و کار  جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است.